Declaraţie de consimţământ

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pe baza art. 5, alin. (1), punctul b) din legea CXII/2011 privind dreptul la autodeterminare informaţională şi libertatea informaţiei (denumită în continuare: „Infotv.”) şi art. 6, alin. (1), punctul a) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului  („GDPR”), voluntar şi în mod expres

sunt de acord,

ca societatea Autotact – Satu Mare (sediul: 440122 Satu Mare Str. Aurel Vlaicu nr. 129; înregistrată la Oficiul Registrul comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare; nr. ord. reg. com.: J30/845/2012; denumită în continuare „Operator de date”), în calitate de operator de date, să prelucreze datele mele cu caracter personal mai sus menţionate, conform precizărilor cuprinse în prezenta declaraţie (denumită în continuare „Declaraţie”), pentru a-mi trimite materiale informative și publicitare privind produsele marca Ssangyong și serviciile conexe, precum și referitoare la evenimentele organizate de Operatorul de date și/sau în colaborare cu partenerii Operatorului de date conform prezentei Declarații, sau pentru a-mi adresa întrebări, şi în special, pentru a-mi comunica evenimentele şi ofertele privind autovehiculele marca Ssangyong şi serviciile conexe, în scopul de a-mi evalua gradul de satisfacţie.

Declar că sunt de acord ca Operatorul de date și/sau partenerii Operatorului de date conform prezentei Declarații să îmi trimită  materiale informative și publicitare privind evenimentele, ofertele şi alte servicii mai sus menţionate ale Operatorului de date și/sau partenerilor Operatorului de date conform prezentei Declarații, în formă electronică la adresa mea de e-mail mai sus indicată.  

În afară de cele de mai sus, sunt de acord ca Operatorul de date și/sau partenerii Operatorului de date conform prezentei Declarații să mă contacteze telefonic și/sau să-mi trimită mesaje SMS în scopurile mai sus precizate.

Conform art. 16, alin. (1) din legea Infotv. Operatorul de date m-a informat în prealabil cu privire la conţinutul acestei declaraţii, pe care l-am luat la cunoştinţă şi îl accept:

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform acestei Declarații este consimțământul meu exprimat în mod voluntar, datele cu caracter personal cuprinse în Declarație sunt puse la dispoziție de mine în calitate de persoană vizată conform GDPR.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este desfăşurarea activităților de marketing cuprinse în această Declarație.

Operatorul de date va prelucra datele mele cu caracter personal cuprinse în această Declarație timp de 5 (cinci) ani, sau până la data retragerii consimțământul meu, sau până când temeiul legal pentru prelucrarea datelor încetează din oricare alt motiv.

Am luat la cunoştinţă și sunt de acord cu faptul că destinatarii datelor cu caracter personal sunt angajați ai Operatorului de date autorizați în acest scop, şi că operatorul de date transmite datele mele cu caracter personal cuprinse în această declarație prestatorilor de servicii (IT) contractuali care asigură suportul administrativ al scopurilor menţionate. 

Am luat la cunoştinţă că am dreptul să solicit ca Operatorul de date să-mi asigure accesul la datele mele cu caracter personal, precum şi corectarea, ștergerea și restricționarea prelucrării acestora. Totodată, am dreptul la portabilitatea datelor, să mă opun prelucrării datelor mele cu caracter personal, caz în care,  datele mele personale nu mai pot fi prelucrate direct în scopuri comerciale.

Am dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (sediul: 440122 Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 128, zoltan@autotact.ro, +40261-806077), şi am dreptul să mă adresez instanţei competente conform legii.

În afară de cele de mai sus, informații suplimentare  se găsesc  în informările privind protecția datelor disponibile pe site-ul https://autotact.ro/.

Am luat la cunoştinţă că pot retrage această declarație de consimțământ oricând, fără îngrădiri, condiții sau motivare (cu excepția datelor cu caracter personal, a căror prelucrare se realizează în baza unui alt temei legal, în special pe baza reglementărilor legale, sau care sunt necesare pentru îndepliniriea obligațiilor asumate prin contractele pe care le-am încheiat), cu notificare trimisă prin poștă la sediul Operatorului de date sau prin e-mail transmis la adresa zoltan@autotact.ro .

Am dat această declaraţie în mod voluntar.

Scroll to Top